Trà

Trà

Hoa Quả Nhiệt Đới

Giá: 35.000 vnđ

Trà Táo Xanh

Giá: 33.000 vnđ

Trà Tắc Xí Muội

Giá: 33.000 vnđ

Trà Dâu Đà Lạt

Giá: 33.000 vnđ

Trà Đào Cam Mộc

Giá: 35.000 vnđ

Trà Đào

Giá: 35.000 vnđ

Trà Hoa Đậu Biếc

Giá: 35.000 vnđ

Trà Hoa Hồng Lệ Chi

Giá: 35.000 vnđ

Lục Trà Vải

Giá: 33.000 vnđ

Lục Trà Ổi

Giá: 33.000 vnđ

Lục Trà Dưa Lưới

Giá: 33.000 vnđ

Lục Trà Mãng Cầu

Giá: 33.000 vnđ

Trà Cam Bưởi Hồng

Giá: 35.000 vnđ

Trà Thạch anh tím

Giá: 35.000 vnđ

Map
Zalo
Hotline